Gebruiksvoorwaarden E-Ticket

Het ticket is onderheving aan de algemene verkoopsvoorwaarden van Walibi Belgium en de hierna volgende voorwaarden, die u aanvaard heeft bij de aankoop van dit ticket:

Het Walibi Belgium ticket is slechts geldig indien het ticket is afgedrukt op een zowel aan de voor- als achterzijde leeg wit A4 blad.
De toegang tot het park is onderheving aan een geldigheidscontrole van uw ticket. Deze is slechts geldig op de datum en volgens de voorwaarden die op dit ticket vermeld staan.
Een goede afdrukkwaliteit is vereist. Gedeeltelijk afgedrukte, bevlekte, beschadigde of onleesbare tickets worden niet geaccepteerd en zijn geen geldig toegangsbewijs. Indien uw ticket beschadigd is of de afdruk van slechte kwaliteit is, dient u uw .pdf- of .jpg-document opnieuw af te drukken.
Om de afdrukkwaliteit te verifiëren, dient u te controleren of de schriftelijke informatie en de barcode op het ticket leesbaar zijn.
Dit toegangsticket kan in geen geval teruggenomen, geruild of vergoed worden, ook niet in geval van onbeschikbaarheid van het geheel of een gedeelte van de infrastructuur van Walibi Belgium tengevolge van onder andere weersomstandigheden of technische redenen.
De toegang tot Walibi Belgium is op drukke dagen niet gegarandeerd.
Dit toegangsticket is strikt persoonlijk en mag niet doorverkocht worden. U dient bij de controles in het bezit te zijn van een officieel, geldig identiteitsbewijs met foto.
Tijdens uw bezoek dient u zich te houden aan de gedragsregels die door de organisator zijn vastgesteld. Bovendien impliceert de aankoop van dit ticket de aanvaarding van het intern parkreglement van Walibi Belgium, dat uithangt aan de ingang van het park. Walibi Belgium is niet verantwoordelijk voor: afwijkingen die optreden tijdens het bestellen, behandelen of afdrukken van het Walibi Belgium ticket of als gevolg van nalatigheid in het geval van verlies, diefstal of misbruik van het ticket.
Het is ten strengste verboden een ticket te reproduceren of te kopiëren of te vervalsen, van welke manier ook. De persoon die het ticket reproduceert heeft en de gebruiker van de kopie van het ticket kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
Bij het niet-naleven van de hierboven vermelde voorwaarden zal dit ticket als ongeldig beschouwd worden.